Hulp voor Vroegherkenning en Vroegdiagnose van Arteriitis Temporalis en Polymyalgia Rheumatica
Eerder Herkend ? Eerdere Diagnose ? Betere Prognose !
Welkom op de Symptomatrix websites van de Marijke Foundation.
Zonder anderen uit te sluiten, kan de Symptomatrix van groot belang zijn voor vrouwen en mannen vanaf
circa 45 jaar met klachten die niet verminderen en zonder diagnose zijn.

Vormen die klachten een combinatie van:
●  vermoeidheid, lusteloosheid
●  lichamelijke malaise en zwakte
●  stijfheid in spieren en gewrichten
●  hoofdpijnen, migraine
●  stijve kaken
●  veranderd gezichtsvermogen
●  slecht zien, blindheid
●  koorts
  ●  gevoelige hoofdhuid
  ●  opgezette aderen aan de slapen
  ●  kaakpijn bij het kauwen
  ●  problemen met de tong
  ●  neerslachtigheid, depressie
  ●  gebrek aan eetlust
  ●  ongewoon gewicht verlies
  ●  ongewone transpiratie / nachtzweten
dan kan dat wijzen op de ontwikkeling van de zeldzame aandoeningen Arteriitis Temporalis (Reuscel Arteriitis)
en/of Polymyalgia Rheumatica.
Zijn uw klachten daadwerkelijk een combinatie van bovenstaande en heeft u geen diagnose, dan is het
raadzaam om de Symptomatrix in te vullen, vervolgens af te drukken en er zo spoedig mogelijk mee
naar de huisarts te gaan.
Klik hier om verder te gaan met de 'Vroegherkenning/Vroegdiagnose Symptomatrix'.
» Patiënten die al wel een diagnose Arteriitis Temporalis en/of Polymyalgia Rheumatica hebben en onder
behandeling of inmiddels genezen zijn, worden uitgenodigd om de 'Feedback Symptomatrix' in te vullen.
Hun gegevens zijn van belang voor het epidemiologisch onderzoek van de Marijke Foundation.
Dat onderzoek is de bron voor voortdurende aanpassingen en verbeteringen van de Symptomatrix.
Klik hier voor de 'Feedback Symptomatrix'.
Versie 3.0 © 2003-2014 e.v. Marijke Foundation / Symptomatrix Team - Amstelveen   ANBI, RSIN 8124.26.101     info@marijke-foundation.eu
Redactie: Dr. Ron Voorbij, Han Kruyswijk                                                              website design: Marijke Foundation   webhosting: Dutchwebhosting
Toelichting

Arteriitis Temporalis (Reuscel Arteriitis, AT) is een reumatische ontsteking van de middelgrote en grote bloedvaten,
een vasculitis. Die uit zich voornamelijk in de slagaderen van het hoofd, met name aan de slapen.
Een aantal wetenschappelijk vastgestelde kenmerken van de ziekte staat
hierboven en in de hierna volgende Symptomatrix.
Bij hoge uitzondering en als gevolg van vertraagde diagnose en te late
behandeling kan de aandoening ontaarden in de multiple vorm en daardoor
een fataal verloop krijgen.

Patiënten met AT lijden doorgaans, maar niet altijd, gelijktijdig aan
Polymyalgia Rheumatica (PMR).
Dat zijn reumatische ontstekingen in het gehele lichaam, in het bijzonder
in de schouders, bovenarmen, het bekken en de bovenbenen. Kenmerkend
is dat de pijn zich voordoet aan beide zijden van het lichaam.

Beide aandoeningen zijn in het algemeen goed te genezen, mits ze vroegtijdig worden ontdekt en dus snel
worden behandeld: Vroegherkenning > Vroegdiagnose = Betere Prognose.

AT en PMR worden veelal beschouwd als auto-immuun aandoeningen. Ze behoren tot de zes- tot achtduizend
zo genaamde Zeldzame Ziekten, internationaal aangeduid met Rare Diseases en Orphan Diseases.


Waarom de Symptomatrix ©

Naar blijkt, is het niet altijd mogelijk om in klachten een onderlinge samenhang te zien en aldus AT en PMR
vroegtijdig te herkennen.
Klachten/symptomen worden niet zelden geruime tijd afzonderlijk
behandeld, bijvoorbeeld als kou / verkoudheidsverschijnselen of als
aandoeningen die door fysiotherapie kunnen verdwijnen.
Doorgaans zonder resultaat; de klachten blijven of keren terug.
Daardoor is niet uit te sluiten dat een diagnose AT en/of PMR, en
dus adequate behandeling en medicatie, (te) lang op zich laten wachten,
evenals snelle genezing. Dientengevolge lijden patiënten niet zelden aan
onnodige verergering van AT en/of PMR, met alle gevolgen en risico's
van dien.
Onder het motto 'Eerder herkend, Eerdere diagnose = Betere Prognose'
beoogt de Symptomatrix te helpen deze problemen te overwinnen en
het diagnose traject aanzienlijk te bekorten.


Huisarts

De huisarts is zonder enige twijfel het juiste adres voor een diagnose of
verwijzing daarvoor naar een specialist.
De Symptomatrix is dus niet bedoeld voor zelfdiagnose. Het is een
hulpmiddel voor u en uw arts om snel tot een diagnose te komen.


Invullen en afdrukken van de Symptomatrix

Klik hier voor het invullen en daarna afdrukken van de 'Vroegherkenning/Vroegdiagnose Symptomatrix', om die
vervolgens mee te nemen bij uw bezoek aan de huisarts of specialist.

In Nederland komen jaarlijks circa
2.500 patiënten te lijden aan Arteriitis
Temporalis (AT) en circa 18.500
aan Polymyalgia Rheumatica (PMR).
Beide aandoeningen komen driemaal
zo veel voor bij vrouwen dan bij mannen
en meer onder blanke dan gekleurde
mensen. Het merendeel van de patiënten
is geboren en/of woont in streken met
een kouder klimaat. De aandoeningen
zijn dus zeldzamer in warmere
gebiedsdelen van de wereld.
Klachten, zoals hoofdpijn, stijfheid en
koorts zijn veel voorkomend.
Alleen vrij unieke combinaties van
symptomen zijn kenmerkend voor de
zeldzame aandoeningen AT en PMR.
Voorbeelden van die combinaties zijn:
1. vermoeidheid, stijve kaken, pijn bij
het kauwen, hoofdpijn, slecht zien,
blindheid (onomkeerbaar, zeer gevreesd!)
2. hoofdpijn, koorts, pijn in de tong,
gevoelige hoofdhuid, kloppende opgezette
aderen aan de slapen, stijfheid in spieren
en gewrichten, gebrek aan eetlust.
En elke combinatie van 1. en 2.

Steeds meer mensen zoeken op internet
naar een verklaring voor hun klachten.
Dat kan leiden tot efficiënte samen-
werking tussen (huis)arts en patiënt.
Een goed voorbereide patiënt, in dit geval
met behulp van de Symptomatrix,
helpt de (huis)arts de aandoeningen AT en
PMR snel te herkennen om - in de meeste
gevallen - na definitieve diagnose snel
met behandeling te kunnen beginnen.
Symptomatrix, intro

English
Deutsch
Français
Español